دریافت فایل

دیدار جناب دکتر کامران با جناب مهنس قنبری مدیر عامل شرکت و اعضای هیات مدیره در دفتر مرکزی شرکت و گزارشی از فعالیت هاو خدمات شرکت تعاونی در استان