دریافت فایل

افتتاح محل جدید فروشگاه مرکزی با حضور جناب مهندس یزدی زاده و جمعی از مدیران کارخانه و اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت تعاونی در دفتر مرکزی اصفهان